Сучасні підходи до навчання іспанської мови в початковій школі 

 

 

Модуль 1. Система навчання ІМ у початковій школі

Тема Особистісно-діяльнісний розвиток молодшого школяра”

Тема „Цілі, завдання, зміст і принципи навчання ІМ у початковій школі”

Індивідуальне наукове дослідження

 

Модуль 2. Особливості формування ІКК у початковій школі

Тема „Формування мовних компетентностей”

Індивідуальне наукове дослідження

Тема „Формування мовленнєвих компетентностей”

Індивідуальне наукове дослідження

 

Модуль 3. Особливості планування освітнього процесу з ІМ у початковій школі

Тема „Планування уроку ІМ у початковій школі”

Тема „Планування позакласної роботи з ІМ у початковій школі”

 

Електронні засоби навчання  

Література