Опонування

Домашняя

Опонування в разових спеціалізованих учених радах

06 березня 2020 року - опонування дисертації Виспінської Наталії Михайлівни «Формування у майбутніх фахівців музичного мистецтва професійно орієнтованої англомовної лексичної компетентності в аудіюванні», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (011 – освітні, педагогічні науки, галузь знань 01 – освіта / педагогіка) в разовій спеціалізованій ученій раді ДФ 58.053.001 Тернопільського національного педагогічного університету імені  Володимира Гнатюка.

Детальніше див. https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCv-mL7I3oAhWotIsKHYqFDh0QwqsBMAB6BAgHEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPMX9l4fXKJw&usg=AOvVaw2Oynfvvp7w6DEfuDVX24ZZ чи https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCv-mL7I3oAhWotIsKHYqFDh0QwqsBMAF6BAgHEAc&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dcjiui6cXDko&usg=AOvVaw0RJBEFGG5ecrinWn6AyzWL

Відгук  див. http://tnpu.edu.ua/naukova-robota/docaments-download/razovi_rady/Vidhuk_Bihych.pdf